Informacje rozliczeniowe

CBS spol, s.r.o.
Kynceľová 54
974 01 Kynceľová

ID: 36754749
ID podatkowy: 2022351254
VAT: SK2022351254

Kontakt

bijata@cbs.sk
+421 948 234 121

Poniedziałek - Piątek:
09:00 - 15:00

Strony internetowe

www.cbs.sk

www.cbs-cesko.cz

www.cbs-polska.pl